Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website (Beauytycenter Lavendula);
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud.

1. Het onderstaande is van toepassing op de door Beauytycenter Lavendula gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;
2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, Beauytycenter Lavendula aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;
3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden;
4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;
5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.
Voor een verzoek kunt u zich richten aan;

Beauytycenter Lavendula
t.a.v. de directie
Huis ter Heideweg 52
3705 LZ Zeist

of per email lavendula@hetnet.nl